Aanmelden voor De Zonne Hoeve

De ontwikkeling van het wooninitiatief de Zonne Hoeve is al een tijdje onderweg. Met de groep ouders en toekomstige bewoners die zich de afgelopen jaren aangesloten hebben is de huidige kerngroep ontstaan. Omdat dit een grote groep ouders betreft, hebben wij onze actieve wachtlijst gesloten. Voor dit moment kunt u zich niet meer aanmelden als toekomstig bewoner voor ons wooninitiatief De Zonne Hoeve. 

Wel willen we graag zicht krijgen op de behoefte in de regio voor wonen en logeren. Via onderstaand formulier kunt u de gegevens van uw kind aanleveren en aangeven waar de behoefte ligt. Op deze manier kunnen we inventariseren welke behoefte er is in de regio en kunnen we de noodzaak onder de aandacht  brengen bij de (lokale) politiek of zorgverzekeraars.

 

Door het invullen van dit formulier geeft u het De Zonne Hoeve toestemming om de bovenstaande gegevens op te slaan en te bewaren. Indien later besloten wordt geen gebruik te maken van De Zonne Hoeve worden de gegevens conform de AVG verwijderd.