Aanmelden voor De Zonne Hoeve

De ontwikkeling van het wooninitiatief de Zonne Hoeve is al een tijdje onderweg. Met de groep ouders en toekomstige bewoners die zich de afgelopen jaren aangesloten hebben is de huidige kerngroep ontstaan. Omdat dit een grote groep ouders betreft, hebben wij onze actieve wachtlijst gesloten. Je kunt je dus niet meer aanmelden als geïnteresseerde voor ons wooninitiatief De Zonne Hoeve. Heeft u alleen interesse in logeren? Dan kunt u zich aanmelden via de pagina ‘Logeren’. Op deze manier kunnen wij inventariseren of er meer behoefte is aan een woon- of logeerplek in de regio. Graag willen wij deze noodzaak in beeld hebben en onder de aandacht brengen bij de (lokale) politiek of zorgverzekeraars.

 

Door het invullen van dit formulier geeft u het De Zonne Hoeve toestemming om de bovenstaande gegevens op te slaan en te bewaren. Indien later besloten wordt geen gebruik te maken van De Zonne Hoeve worden de gegevens conform de AVG verwijderd.